Kompanija dm nam daje povjerenje

Ljepota traži njegu i pomalo ljubavi za sebe. Pa i stručni savjet i fotografiju koja vrijedi. Potražite stručnu pomoć kozmetičara u prodavnicama #dm-a širom Bosne i Hercegovine. A za najbolju vizuelnu prezentcaiju angažirajte tim #Triton produkcije, kao što su i oni.